08:00 – 17:00

Pirm- Penktad.

Alėjų II k.

Raseinių r., LT-60100

+370 428 20023

UAB „Medieva“ gamybos proceso modernizavimas, diegiant skaitmenines gamybos technologijas

UAB „Medieva“ įgyvendina projektą „UAB „Medieva“ gamybos proceso modernizavimas, diegiant skaitmenines gamybos technologijas“.

Projekto tikslas – modernizuoti medienos gaminių gamybos procesą, diegiant UAB „Medieva“ gamyboje skaitmeninę lentų apipjovimo liniją, sudarant sąlygas darbo našumo augimui.

EU

Projekto rezultate, skaitmenizuotos lentų apipjovimo linijos dėka, bus optimizuotas gamybinis procesas. Naujos linijos įdiegimas leis pasiūlyti klientams didesnės apimties gamybinius pajėgumus bei kokybiškesnę, tiesesnę ir švaresnę produkciją. Naujų modernių gamybos technologijų dėka ne tik pagerės gaminių kokybė, bet ir sumažės gamybos savikaina ir sąnaudos, susidarančių atliekų ir broko kiekis, prastovos dėl rankinio darbo, įrangos valymo ir taisymo. Visa tai ne tik pagerins darbuotojų darbo sąlygas, bet ir tiesiogiai atsispindės galutinėje produkto kainoje. Projekto įgyvendinimo rezultate bus sudarytos sąlygos įmonės darbo našumo ir pajamų augimui. Projekto įgyvendinimo dėka UAB „Medieva“ bus įdiegta moderni gamybos technologija, leisianti skaitmenizuoti ir automatizuoti bei optimizuoti įmonės gamybos procesą, mažinti rankinio darbo kiekį, darbo našumą ir gamybos savikainą, gaminti aukštesnės kokybės, paklausius gaminius, didinti įmonės konkurencingumą.

Planuojama projekto įgyvendinimo trukmė – 36 mėnesiai.

Projekto vertė – 340 599,00 Eur. Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“.

 

Kontaktai:
Aivaras Dungveckis
El. p.: aivaras@medieva.lt
Tel.: +37068600623

Top