08:00 – 17:00

Pirm- Penktad.

Alėjų II k.

Raseinių r., LT-60100

+370 428 20023

Modernių gamybos technologijų diegimas UAB „Medieva“

UAB „Medieva“ įgyvendina projektą „Modernių gamybos technologijų diegimas UAB „Medieva“. Projekto tikslas – paskatinti augimą bei užtikrinti aukštesnės kokybės produkcijos gamybą, diegiant modernias technologijas.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma įdiegti automatinę padėklinių lentų rūšiavimo ir paketavimo liniją.

EU

Įsigijus naują įrangą, padėklinių lentų rūšiavimas ir paketavimas bus vykdomas automatiniu būdu su 3D skenerio pagalba pagal iš anksto nustatytus kokybinius kriterijus. Technologinis procesas bus valdomas programuojamo loginio valdiklio pagalba.

Projekto įgyvendinimo metu įdiegta įranga leis sumažinti rankinio darbo poreikį medienos gaminių gamybos procese bei padės įmonei spręsti darbuotojų trūkumo problemą. Naujas įrenginys pratęs įmonės pradėtą gamybos proceso modernizavimą ir sąlygos proceso efektyvumo augimą.

Įgyvendinus projektą bus sudarytos sąlygos įmonės darbo našumo augimui, gamybos savikainos mažėjimui, apyvartos augimui ir atitinkamaikonkurencingumo didėjimui.

Planuojama projekto įgyvendinimo trukmė – 20 mėnesių.

Projekto vertė – 230.000,00 Eur. Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“.

 

Kontaktinis asmuo:
Aivaras Dungveckis
El. p.: aivaras@medieva.lt
Tel.: +37068600623

Top